ПРЕДИМСТВАТА НА ГАЗИФИКАЦИЯТА

В тази статия от нашия блог ще Ви запознаем малко по-подробно защо в затворен комплекс Oasis Residence се спряхме на този източник на топлина и всички предимствата на газификацията.

ИКОНОМИЧНОСТ

Природният газ е един от най-евтините енергоизточници за дома и най-популярния избор за отопление, готвене и топла вода. Уредите на природен газ са икономични.
С тях се отоплявате, готвите и си осигурявате топла вода срещу много по-малко количество енергия. Коефициентът на полезно действие на газовото оборудване е почти 100%. Използването на природен газ за битови нужди намалява разходите Ви за отопление, готвене и топла вода с над 50% в сравнение с електрическата енергия.

УДОБСТВО И КОМФОРТ

Природният газ осигурява изключителен комфорт за цялото семейство и е на Ваше разположение по всяко време. Не се налага да организирате транспортирането и съхранението му, да почиствате, подреждате и много други дейности, които отнемат излишно време и енергия. Природният газ се доставя по газоразпределителна мрежа при ниско налягане директно до Вашия дом и осигурява необходимото Ви количество енергия за отопление, готвене и топла вода.
Газификацията на дома е практично решение за повече комфорт за цялото семейство без допълнителни ангажименти. Природният газ е лесен и удобен за използване. Той може да Ви осигури постоянни количества топла вода, по-вкусни ястия, сготвени за по-кратко време и нужната за Вашето семейство топлина.

ЧИСТОТА

Използването на природен газ не води до отделяне на сажди, миризми и прах във въздуха. Много от големите градове по света използват синьото гориво в транспорта, производството и битовия сектор, за да намалят вредните вещества в атмосферата до допустими граници. Замяната на традиционните енергоизточници със синьо гориво допринася за намаляване на замърсяването и поддържане на чиста и здравословна околна среда.
Природният газ е модерният „зелен“ избор за всички, които искат по-чист въздух за себе си и своите деца.

БЕЗОПАСТНОСТ

Природният газ е сигурен енергоизточник – доставя се до Вашия дом
по газоразпределителната мрежа при ниско налягане. Той е по-лек от въздуха, а попаднал извън мрежата/тръбата бързо се разсейва. Природният газ няма мирис, но се одорира допълнително със специфична миризма за безопасност. Уредите на природен газ са лесни за употреба и са оборудвани с най-модерните системи за сигурност и защита.
Сигурността при използването на природен газ в дома е гарантирана от спазването на най-високите критерии за безопасност и качество в Европа, които стриктно се следват при изграждането на Вашата газова инсталация.

КОНТРОЛ

Природният газ позволява ефективен контрол на енергията, която използвате в дома си за отопление, готвене и подгряване на вода. Можете да регулирате, спирате и пускате ръчно или от разстояние газовите уреди във всяко помещение и по всяко време. С използването на седмичен програматор можете да поддържате желаната температура във всички или в част от помещенията във Вашия дом и допълнително да оптимизирате разхода си на газ с до 10%.
При използването на природен газ винаги знаете точно какво количество енергия сте консумирали и при каква цена. Така плащате само за реално използваната енергия.